• இரட்சணிய யாத்திரிகம் Quick View
  • Sale!
   இரட்சணிய யாத்திரிகம் Quick View
  • இரட்சணிய யாத்திரிகம்
  • 0.00
   Rated 0 out of 5
  • ரட்சணிய யாத்திரிகம் என்றி ஆல்பிரட் கிருட்ணபிள்ளை (எச்.ஏ.கிருட்டினனார்) அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு காப்பிய நூல் ஆகும். ஜாண் பான்யன் (John Bauyan) என்பவர் ஆங்கிலத்தில் இயற்றிய 'புனிதப் பயணிகள் முன்னேற்றம்' என்ற நூலின் தமிழாக்கமான மோட்சப்பிரயாணம் என்னும் நூலைத் தழுவி செய்யுள் நடையில் எழுதப்பட்டதாகும்.(The Pilgrim's Progress) தழுவல் ஆகும். கம்ப இராமாயண இலக்கிய வழியிலும், தண்டியலங்கார இலக்கண வழியிலும் தமிழ் மரபுக்கேற்ப எழுதப்பட்டுள்ளது.
 • தீந்தமிழ் வளர்த்த திருமறை காவலர்கள் Quick View
  • Sale!
   தீந்தமிழ் வளர்த்த திருமறை காவலர்கள் Quick View
  • தீந்தமிழ் வளர்த்த திருமறை காவலர்கள்
  • 0.00
   Rated 0 out of 5
  • இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் ஞானபிரகாசம். இவர் கத்தோலிக்க ஆயராக பணிபுரிந்தார். வரலாற்றை இலக்கிய நயம் கலந்து சொல்வதில் வல்லவர். அவரின் தமிழ் சுவைக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு விளம்பல்